Att vårda

Problemen

Rättskamp

Gojan

Resning

HFD-beslut

Gigantism

Bo Severin

DOMARNÄMNDEN

Domarnämnden har till uppgift att föreslå kandidater till domarämbeten. Den består av:

Kammarrättspresidenten Thomas Rolén, Ordförande

Justitierådet Marianne Lundius, vice ordförande

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll

Lagmannen Martin Holmgren

Lagmannen Margareta Åberg (HILDA)

Advokaten Anne Ramberg, (STORHILDA)

Byråchefen Guntra Åhlund

Riksdagsledamoten Susanne Eberstein

Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson

Lagmannen Eva Wendel Rosberg

Justitierådet Susanne Billum

Hovrättspresidenten Lennart Svensäter

Lagmannen Conny Jörneklint

Lagmannen Mari Andersson

Advokaten Maria Billing

Professorn Per Cramér

F.d. riksdagsledamoten Sören Lekberg

F.d. riksdagsledamoten Göran Lännmarker

Anmärkning: "HILDA" ovan betyder att vederbörande är medlem av det till Advokatsamfundet knutna nätverket HILDA med ändamål att främja kvinnors karriär.

Riksrevisionen har i rapport 100330 anmärkt på att fyra, i vissa ärenden fem - en majoritet - är "Hildor" samt på att nämndens protokoll inte ger "någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till. Motiveringen för en viss kandidat är ofta resonerande och generell."

Finns det ett egenintresse i det etablissemang, som funnit sin plats i departementen, främst justitiedepartementet, att använda domstolsväsendet som leverantör av trevliga reträttposter?