FLER KUNSKAPSKÄLLOR

Fil dr, leg psykolog Lena Hellblom Sjögren har under åren 1990-2009 utfört ca 250 sakkunnigutredningar avseende tillförlitligheten i utsagor och uppgifter. I ett sextiotal fall handlar det om barn som i samband med föräldrarnas separation avskilts och påverkats att ta avstånd från en tidigare avhållen förälder. Referenserna nedan hänför sig till detta slags fall. Hon är verksam som utredande psykolog och forskare.

1. (1994): Är det vanligt att barn utsätts för sexuella övergrepp? Aktuella vittnespsykologiska frågor, forskningsrapport från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet, Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet.

2. (1995): Behovet av bildning som personligt omdöme och krav på precision, I Rudvall (red.): Bildning, kunskap, demokrati, en vänbok till Gunnar Bergendal, Studentlitteratur.

3. (1996): Behandlares utlåtande väger ofta tungt, PsykologTidningen 1996:6-7.

4. (1996): ”Förträngda minnen” bevisar ej sexövergrepp, Läkartidningen volym 93, nr 18 1996.

5. (1997): Hemligheter och Minnen. Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål, Norstedts Juridik. Angående recension av denna bok av Knut Ahnlund, se Knut Ahnlund om Hemligheter och minnen

6. (1997): Avvikende eller normalt? Hvem bedömmer og etter hvilke kriterier? I Hellblom, Holgersson (red.): Sekssuelle overgrep mot barn – et kritisk perspektiv, Fagbokforlaget, Bergen.

7. (2000): Problems and Sources of Error When Investigating Alleged Child Sexual Abuse, Forensic Psychology and Law. Traditional Questions and New Ideas, Institute of Forensic Research Publishers, Krakow.

8. (2000): Når mistanken opstår. Om hvordan man vurderer pålideligheden af börns vidneutsagn – og undgår at falde i bekraftelsefaelden. I Rantorp (red.): På den anden side. 10 indlaegg i paedofili-debatten, Paedagogisk Medhjaelper Forbund.

9. (2001): Farlig eller farliggjord mamma?, Läkartidningen 2001 (98):47

10. (2003): ”Barn kan hjärntvättas”, intervju i Pihl,Thunander: Rätten till ett barn, Prisma I samarbete med SVTs program Uppdrag Granskning.

11. (2008): Behöver psykologen bry sig om PAS?, Psykologtidningen 2008:8.

12. (2008): Psykiska övergrepp på barn i de allra svåraste vårdnadskonflikterna, Juridisk Tidskrift (19) 2007/08:4.