VAD JURISTER TROR

Anders Granhag och Leif A Strömwall i Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund, nr 8 år 2000