UTSAGAN I SIG

Ibland vill man ta ställning till om berättaren talar sanning eller ljuger, dvs om berättaren själv tror på det sagda. Lögntecken är i sig varningssignaler. Sedan behöver ju utsagan inte vara en korrekt verklighetsbeskrivning för att uppgiftslämnaren själv tror det.

Nedanstående tablåer är hämtade från Tatsachenfeststellung vor Gericht av Rolf Bender och Armin Nack. (Ett fåtal hänvisningar till exempel kräver att man har boken.) Översättning av Bo Severin.

Skisserna ett och tre - "Lögndilemmat" och "Lögnsignaler" siktar till att förklara lögntecken. Skiss två, "Åtta verklighetskriterier" syftar, som namnet anger, till att motivera förtroende både för berättarens uppriktighet och för att berättelsen också är sann i betydelsen motsvarar verkligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 Skiss 1, Lögndilemmat (1 planch)

Skiss 2, Åtta verklighetskriterier (2 plancher)

Skiss 3, Lögnsignaler(3 plancher)