VITTNESPSYKOLOGI

Jag skrev nedanstående artikel i Svensk Juristtidning 1983. Den publicerades där trots att bevisfrågor inte "hörde till tidskriftens ämnesområde". Prof. Arne Trankell övertalade redaktionen, Den är en fortfarande giltig utgångspunkt.

Trankell kommenterade artikeln i brev till mig: "Det ska bli intressant att höra reaktioner på Din artikel bland juristerna i Sverige. Den utredning, vars planer att reformera rättegångssystemet Du vidrör blir jag via läsning av Din uppsats faktiskt skrämd av. Var tror Du att Dina ord om våra möjligheter att i Sverige utveckla en vetenskaplig form av sanningsutletande finner gehör? -.- Det Du skrev om Norrköpingsmålet i vad gäller fördelningen av ansvaret mellan psykologen och domstolen uppskattar jag kanske allra mest i din framställning."