SAMMANFATTNING AV TRANKELLS UTLÅTANDE

Utdrag ur artikel av Bo Severin


Svensk Juristtidning 1983, utdrag av sid 63-64