ANGÅENDE VRIJ, ALDERT

2008: Detecting lies and deceit. Pitfalls and opportunities (andra upplagan). De olika kapitlen är skrivna för att kunna läsas separat.

2000: Detecting lies and deceit. The psychology of lying and the implications for professional pratice. Denn bok består av tre avsnitt. Det första handlar om icke-verbala tekniker. Här behöver domare inte veta mer än att det går illa om de försöker tillämpa några av de ideér som beskrivs (och mestadels förkastas) i boken. Det tredje avsnittet handlar om lögndetektorn, och här krävs det en fackman för att förstå.
Det är det mellersta avsnittet som är viktigt, och det kan läsas separat. Det omfattar endast 65 sidor. Där genomgås utförligt vad man vet inom området, och vilka experimentella resultat som har erhållits.